กรมอุทยานแห่งชาติฯและเครือซีพีจัดงานตัดสินประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ ”สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น21 อาคารทรู ทาวเวอร์ รัชดาฯกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชและเครือเจริญโภคภัณฑ์จัดงาน ตัดสินภาพถ่าย โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 26 ประจำปี2563 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการถ่ายภาพ ด้านศิลปะด้านพันธุ์พืชและสัตว์ป่า รวมทั้งศิลปินแห่งชาติ 18 ท่านร่วมตัดสินภาพที่ส่งเข้ามาจากทั่วประเทศ โดยมี คุณประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ และดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานอาวุโสเครือฯ กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกคณะกรรมการฯ

โครงการฯ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่26เพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้ชื่นชมภาพถ่ายป่าไม้และสัตว์ป่าของประเทศไทยเกิดความรัก หวงแหน ร่วมดูแลป่าไม้และสัตว์ป่าของเมืองไทยให้ยั่งยืนและส่งเสริมผู้ถ่ายภาพเมืองไทยมีส่วนร่วมนำเสนอภาพที่สวยงาม และบอกเรื่องราวป่าไม้ สัตว์ป่าโดยมีซีพีเอฟ ทรู ซีพีรีเทลลิงค์ร่วมให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

การตัดสินลงคะแนนภาพโครงการฯ”สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”ปีนี้มีการพัฒนาการตัดสินภาพผ่านระบบออนไลน์ รองรับยุคNew Normal โดยทีมงานทรูปลูกปัญญาโดยปีนี้มีสถิติการส่งภาพรวมทั้งหมด 1,729 ภาพ แยกเป็นประเภทบุคคลทั่วไปที่ส่งภาพสัตว์ป่า903 ภาพ ป่าไม้ 618 ภาพ ประเภท นักเรียน นิสิต นักศึกษาส่งภาพสัตว์ป่า 120ภาพและป่าไม้ 88 ภาพ

การตัดสินปีนี้คณะกรรมการมีการให้คะแนนผ่านระบบออนไลน์ในรอบแรกก่อนจะมีการถกแถลงถึงข้อตัดสินในรอบสุดท้าย โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิเช่น ม.ลปริญญากร วรวรรณ ช่างภาพสัตว์ป่า ,คุณดวงดาว สุวรรณรังษี ,คุณวรนันท์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ,คุณบารมี เต็มบุญเกียรติ ช่างภาพสัตว์ป่าและธรรมชาติ เป็นต้นกว่า10ชม.การพิจารณาตัดสินเป็นไปอย่างรอบด้านทั้งมิติการอนุรักษ์การถ่ายภาพ ด้านศิลปะ ด้านความถูกต้องทางวิชาการ ด้านคุณธรรมในการถ่ายภาพ

ดร.ชวาล ทัฬหิกรณ์ อดีตรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ผู้บุกเบิกโครงการฯ และกรรมการตัดสิน เผยว่าปีนี้ภาพที่ส่งเข้ามีการพัฒนาเชิงคุณภาพมากขึ้นและตลอด 26 ปีที่ร่วมกับเครือซีพีจัดโครงการฯมีการพัฒนาที่ต่อเนื่องและมีภาพป่าไม้สัตว์ป่าที่มีคุณค่า สื่อสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และสัตว์ป่าเมืองไทย ที่สำคัญภาพที่ได้ผ่านการพิจารณาสามารถนำไปขยายผลต่อการส่งเสริมความรู้และจิตสำนึกในดารอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องทุกปีใก้กับสังคมไทย ซึ่งดารพิจารณาตัดสินแต่ละปี คณะกรรมการให้ความสำคัญในการพิจารณาตัดสินทุกมิติเพื่อให้ได้ภาพที่ถูกต้องทางวิชาการ สวยงาม มีเรื่องราวสื่อให้เกิดความรู้และตระหนักในการอนุรักษ์และส่งเสริมจริยธรรมในการถ่ายภาพธรรมชาติ

ติดตามภาพและผลการตัดสินภาพอย่างเป็นทางการในราวเดือนตุลาคม Wearecp เก็บบรรยากาศการตัดสินและตัวอย่างภาพมาให้ชื่นชมคุณค่าและความสวยงามของป่าไม้สัตว์ป่าเมืองไทย