กลุ่มทรู และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาออนไลน์ VLEARN

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ (ที่ 4 จากขวา) เลขาธิการ และกลุ่มทรู โดย คุณอนุสรณ์ ดำรงธรรม (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิชาการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาออนไลน์ ที่กลุ่มทรู ให้การสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) นำนวัตกรรมแพลตฟอร์ม “VLEARN วี-เลิร์น” ภายใต้ True Virtual World (True VWORLD) ให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาในสังกัดสอศ.ทั่วประเทศ นำไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยมีคุณสง่า แต่เชื้อสาย (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสอศ. ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โดยครั้งนี้ กลุ่มทรู ได้ขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาออนไลน์ กับภาคการศึกษาในระดับอาชีวะ เพิ่มเติมจากความร่วมมือในระดับโรงเรียนเอกชนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และพร้อมเดินหน้านำเทคโนโลยีการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาไทยในยุคนิว นอร์มัลอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับสถาบันการศึกษาในระดับอื่นๆ ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นต่อไป

Cr:Pr True