ผู้บริหารระดับสูงหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ รุ่น 10 ดูงานกลุ่มทรู

กรุงเทพฯ 13 กุมภาพันธ์ 2566   จากกรณีที่กลุ่มทรู  ได้พัฒนาศูนย์ดิจิทัล พาร์ค ซึ่งกลุ่มทรู พัฒนาพื้นที่ขึ้นมาจัดงานสร้างสรรค์นวัตกรรม ทางด้านเทคโนโลยี และ โคเวิร์กกิ้งสเปซ ล่าสุด  คณะผู้บริหารระดับสูง หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ รุ่นที่ 10  เข้าเยี่ยมชมและดูงานด้านดิจิทัลของกลุ่มทรู โดยมี พร้อมเยียมชม True IDC Experience Center ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้การทำงานของดาต้าเซ็นเตอร์และเทคโนโลยีคลาวด์ รวมถึงการปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้กับทีมผู้เชี่ยวชาญ

นอกจากนี้ ยังนำชมนิทรรศการ “The Gate Immersive Theater” ศิลปะแนวใหม่ในโลกเสมือนจริงที่เสริมสร้างสุนทรีย์ศาสตร์ในโลกศิลปะสุดล้ำ ให้สัมผัสศิลปะที่สร้างขึ้นจากเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้ง Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) และ Mixed Reality (MR) ภายใต้แนวคิด Immersive Art ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ศูนย์กลางเทคและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน