ทรู คลิกไลฟ์ หนึ่งในผู้นำนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ครบวงจร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 /2564 “Education Disruption for Schools เตรียมพร้อมโรงเรียนเอกชนไทยก้าวไกลในยุคเปลี่ยนแปลง”

ทรู คลิกไลฟ์ หนึ่งในผู้นำนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้แบบครบวงจรสำหรับโรงเรียนเอกชน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 “Education Disruption for Schools เตรียมพร้อมโรงเรียนเอกชนไทยก้าวไกลในยุคเปลี่ยนแปลง” เสริมศักยภาพแก่ผู้บริหาร และครูผู้สอนกว่า 400 คนทั่วประเทศ

โดยมี ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านความเป็นเลิศทางธุรกิจและการศึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดงาน ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมทรู คลิกไลฟ์ สู่การสอนยุคใหม่

ภายในงานมีวิทยากร และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา มาแนะแนวทางในการบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล พร้อมทั้งเทคนิคการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมจากทรู คลิกไลฟ์ ที่เอื้อต่อการจัดการชั้นเรียนแบบ Hybrid ผสมผสานการเรียนรู้ทั้ง Online และ Onsite ปรับให้เข้ากับบริบทของผู้เรียน ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับโลกในยุคปัจจุบัน

ชมวิดีโอบรรยากาศการอบรม พร้อมร่วมไลก์และแชร์ได้ที่