เครือซีพีมอบรางวัลภาพถ่ายผลงานพนักงานโครงการประกวดภาพถ่าย “CP Green Photo Contest 2019”

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องสมุดชั้นใต้ดิน อาคารทรู ทาวเวอร์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และแสดงความยินดีแก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายโครงการ CP Green Photo Contest 2019 ซึ่งเป็นโครงการที่ให้พนักงานในเครือฯ ที่สนใจการถ่ายภาพได้ร่วมแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ผ่านศิลปะภาพถ่าย

โดยการประกวดในครั้งนี้ มีเพื่อนพนักงานส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจำนวน 581 ภาพ แบ่งเป็นหัวข้อ “ธรรมชาติของฉัน” จำนวน 348 ภาพ และหัวข้อ “สัตว์แสนรัก” จำนวน 233 ภาพ ซึ่งมีพนักงานบริษัทในเครือฯ กว่า 25 บริษัท ที่ส่งภาพเข้าประกวด อาทิ CPF, CP All, CPPC, Ascend, CP Tradding, CP Land, True Internet, True Corporation, TrueVisions, TrueOnline, บัวหลวง ทรัสต์, True Leasing เป็นต้น

โดยมี ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนองค์กร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานสรุปการจัดโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วย คุณนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบรางวัลให้กับผู้ชนะจากการประกวด…


รางวัลยอดเยี่ยม
คุณวรกร กองแก้ว ฝ่ายวิศวกรรมพลังงาน
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

 

การประกวดในหัวข้อ “ธรรมชาติของฉัน”


รางวัลที่ 1 คุณกิตติเดช จันทร์ประเสริฐ
Corporate Services Management Center (CSMC)
บริษัท True Corporation Pub.Co., Ltd


รางวัลที่ 2 คุณอนิรุต กฤษณกุล
ฝ่ายผลิตโรงเพาะฟักลูกกุ้ง (ฟาร์มเจอาร์6)
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)


รางวัลที่ 3 คุณวรดา พัฒนอางกุล
ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนและตรวจสอบธรรมาภิบาล
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด


รางวัลชมเชย คุณขจรศักดิ์ ประพัสสร
หน่วยผลิตนอเพลียส
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

 

การประกวดในหัวข้อ “สัตว์แสนรัก”


รางวัลที่ 1 คุณภาณุพล อุระวงค์
Network Enginerring & Quality Assurance
True Internet Corporation Pub.Co., Ltd


รางวัลที่ 2 คุณอุเทน ทาแก้
วิจัยพัฒนาและควบคุมคุณภาพลูกกุ้ง(ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้ง ปะทิว)
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)


รางวัลที่ 3 คุณพงค์ฤทธิ์ สุวรรณกาศ
Segment Business Solution / Mobile
บริษัท True Corporation Pub.Co., Ltd

 

รางวัลชมเชย คุณอนิรุต กฤษณกุล
ฝ่ายผลิตโรงเพาะฟักลูกกุ้ง (ฟาร์มเจอาร์6)
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ยังได้มีการจัดอบรม “เทคนิคการถ่ายภาพด้วยมือถือ” โดย อาจารย์วรนันท์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(ภาพถ่าย)และกรรมการตัดสินภาพถ่ายฯ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” และ อ.วรรณี ชัชวาลทิพากร ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมในการอบรมแก่พนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรู ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก…

Cr:CSR True