รักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม…กลุ่มทรู ผนึก โลตัส และ TES ชวนคนไทยรักษ์โลกกับโครงการ “Waste to Wonders ขยะ สร้าง โลก” ร่วมจัดการและรีไซเคิลอย่างถูกวิธี เปิดจุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ ณ ทรูช็อป 60 สาขา และห้างโลตัส 11 สาขา

กรุงเทพฯ 15 พฤศจิกายน 2565 – ด้วยโลกเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถูกพัฒนาเทคโนโลยีใหม่อย่างต่อเนื่อง และนำมาซึ่งปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี…กลุ่มทรู โดย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ (กลาง) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน ผนึกกำลังกับ บริษัท เอก-ชัยดีสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด (โลตัส) โดย คุณสลิลลา สีหพันธุ์ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ความยั่งยืน ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย และ บริษัท โทเทิล เอนไวโรเมนทอล โซลูชั่นส์ จำกัด (TES) โดย คุณกรวิกา ชัยประทีป (ขวา) ผู้บริหารฝ่ายขายและการตลาด เชิญชวนคนไทยรักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม ด้วยการรวมพลังจัดการขยะ e-Waste อย่างถูกวิธี กับโครงการ “Waste to Wonders ขยะ สร้าง โลก” โดยสามารถนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่หมดอายุการใช้งาน เสื่อมสภาพ หรือไม่ต้องการใช้แล้ว เช่น มือถือ อุปกรณ์พกพา หูฟัง และพาวเวอร์แบงก์ เป็นต้น มาทิ้งได้ที่ถังรับ e-Waste ณ ทรูช็อป 60 สาขา และห้างโลตัส 11 สาขา ทั่วทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อรวบรวมเข้าสู่ขั้นตอนรีไซเคิลที่ได้มาตรฐานสากล โดยบริหารจัดการของเสียตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Zero e-Waste to Landfill ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่า ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและลดการสูญเสียให้น้อยที่สุด ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าว สะท้อนความมุ่งมั่นที่ตรงกันของทั้ง 3 องค์กร ในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้คนไทยตระหนักและให้ความสำคัญกับการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกที่และถูกวิธี เพื่อสร้างโลกของเราให้ยั่งยืนต่อไป

#TrueWastetoWonders #eWaste #ขยะสร้างโลกได้ #TrueSustainability #TrueTogether