ทรูปลูกปัญญา เสริมทักษะดิจิทัลให้เยาวชนสถานรองรับ สภาเด็กและเยาวชนภายใต้เครือข่ายกรมกิจการเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ

ทรูปลูกปัญญา เสริมทักษะดิจิทัลให้เยาวชนสถานรองรับ สภาเด็กและเยาวชนภายใต้เครือข่ายกรมกิจการเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ กว่า 2,300 คน อบรม”การผลิตคลิปวิดีโอ” มุ่งเน้นให้เยาวชนเรียนรู้เทคนิคและโปรแกรมการผลิตสื่อดิจิทัลหลากหลายรูปแบบ สอดคล้องกับยุคสมัย ผ่านระบบ online ผ่าน Zoom และ True Vroom

29 เมษายน 2565 : โดยได้รับเกียรติจากคุณเตือนใจ คงสมบัติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน และ คุณประพาฬพงษ์ มากนวล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู กล่าวเปิดงานอบรมในครั้งนี้
วันนี้น้อง ๆ ได้รับความรู้การผลิตวิดีโอกับวิทยากรมืออาชีพทั้ง 3 ท่าน ได้แก่

1.คุณภูษณิศา ทานคำ (พี่ใหญ่) Senior Producer จาก True Visions เรื่องเทคนิคการเขียนสคริปต์เบื้องต้น
2.คุณวสันต์ สารนารถ (พี่สันต์) Senior Producer จาก True Visions เรื่องเทคนิคการถ่ายภาพและการตัดต่อผ่านApplication Kinemaster
3.ดร.สิรวิชญ์ อิทธิโสภณพิศาล (ครูไอซ์) อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการใช้ Youtube Tiktok และแชร์ประสมการณ์การเป็น Youtuber

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้น้อง ๆ ได้ร่วมสนุกในช่วงพัก และฝึกฝนการตัดต่อวิดีโอ กับการประกวดการตัดต่อวิดีโอ หัวข้อ “สิ่งที่ฉันรัก” โดยมีการนำคลิปที่น้อง ๆ ส่งมาเป็นตัวอย่างในการให้ความรู้ ข้อดี และข้อควรปรับปรุง เพื่อการพัฒนาในการอบรมผลิตวิดีโอ ทางวิทยากรยังเฟ้นหาคลิปวิดีโอโดนใจ 3 คลิปด้วยกันที่สามารถเล่าเรื่องราวได้ครบถ้วน และการตัดต่อได้ดีที่สุด โดยคลิปโดนใจทั้ง 3 คลิปได้แก่
1.นางสาวศศิธร หมั่นตรอง เยาวชน จากสภาเด็กและเยาวชน
2.น.ส.ศศิกานต์ ละออเอี่ยม เยาวชน จากสภาเด็กและเยาวชน
3.นางสาวฐานิกา สุนทรหงษ์ เยาวชน จากเครือข่ายกรมกิจการเด็กและเยาวชน

สุดท้ายนี้น้อง ๆ ที่เข้ารับการอบรม “การผลิตวิดีโอ” ในวันนี้ ได้รับทั้งความสนุก และความรู้ ที่สามารถนำไปฝึกฝนและต่อยอดสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

ทั้งนี้ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ กลุ่มทรู ยังเปิดการประกวดทำคลิปวิดีโอผ่าน Application Kinemaster ในหัวข้อ “ของดีบ้านฉัน” ความยาวไม่เกิน 1 นาที ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม – 14 พฤษภาคมนี้

***หมายเหตุ ผู้มีสิทธิ์ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดต้องเป็นผู้ผ่านการอบรม “การผลิตวิดีโอ” ดังกล่าวด้วย

#truetogether #csrtrue #cpร้อยเรียงความดี