ทรูปลูกปัญญา จัดกิจกรรมพิเศษ “อาชีพในฝันกับไอดอล” ผ่าน true VRoom ครั้งที่ 2 เปิดโอกาสเยาวชนในสถานสงเคราะห์สัมภาษณ์พูดคุยกับไอดอลอาชีพมัคคุเทศก์ หนึ่งในอาชีพสำคัญต่อธุรกิจท่องเที่ยวและ กำลังอยู่ยุคปรับตัว กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เตรียมความพร้อมก่อนออกสู่โลกกว้าง”

กลุ่มทรู โดยฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ทรูปลูกปัญญา ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรม อาชีพในฝันกับไอดอล ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม true VRoom เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มโอกาสทางอาชีพให้เด็กในสถานสงเคราะห์

โดยกิจกรรมครั้งที่ 2 ได้รับเกียรติจาก นายปัณณทัต ชมวงษ์ ไอดอลอาชีพ มัคคุเทศก์ รักษ์โลก อารมณ์ดี ประสบการณ์นำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ กว่า 30 ปี และเป็นเจ้าของ facebook page : TouchiDrive โดยวันนี้ได้พบปะพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ อาชีพไกด์ กับเยาวชนจากสถานสงเคราะห์ ต่างๆ ตั้งแต่คุณสมบัติ หน้าที่รับผิดชอบของไกด์ และ การปรับตัวในการทำงานบนพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันในด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย พร้อมทั้งเล่าถึงการเตรียมตัวสำหรับคนที่สนใจอาชีพไกด์ และเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้ซักถาม เรื่อง ที่น้อง ๆ สนใจอีกด้วย

กิจกรรมนี้ ได้รับความสนใจจาก สถานสงเคราะห์ จำนวน 18 แห่งทั่วประเทศ เด็กในสถานสงเคราะห์ จำนวน 173 คน เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ กิจกรรม “อาชีพในฝันกับไอดอล” จะจัดขึ้นทุกวันอังคารที่ 2 และที่ 4 ของทุกเดือน จนถึงวันที่ 14 ธ.ค. 2564

[พบกันใหม่ วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ตอน อาชีพนักพากย์]