15 ปี ทรูปลูกปัญญา ปลูกคุณค่าที่ยั่งยืนเพื่อสังคมไทย

 
 
 
นับจากวันแรกถึงวันนี้ เมล็ดพันธุ์แห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม
ได้เริ่มผลิดอกออกผล เกิดเป็นความสำเร็จ ผ่านโครงการต่าง ๆ มากมาย
 
และเราขอสัญญาว่าจะยังคงมุ่งมั่น ส่งต่อความรู้ และแรงบันดาลใจ
ไม่หยุดสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เพื่อเด็ก เยาวชน และคนไทยทุกคน
 
15 ปี ทรูปลูกปัญญา
ปลูกความรู้ ปลูกความดี ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม
 
#15ปีทรูปลูกปัญญา

#TruePlookpanya