จังหวัดบุรีรัมย์ องค์การสวนสัตว์ฯ กรมอุทยานแห่งชาติฯ พร้อมด้วย ทรูปลูกปัญญาและภาคีเครือข่าย ร่วมปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติ ประจำปี 2567 ณ ศูนย์เรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จ.บุรีรัมย์

กรุงเทพฯ 20 กุมภาพันธ์ 2567 –พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานใน “พิธีปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติ ประจำปี 2567” ณ ศูนย์เรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จ.บุรีรัมย์ โดยมี นายอรรถ อรุณรัตนพงษ์ หัวหน้าสายงานด้านการจัดการระดับภูมิภาคอีสาน1 บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และ นางสาวรมมุก เพียจันทร์ หัวหน้าโครงการอาวุโส ทรูปลูกปัญญา เป็นตัวแทนเข้าร่วม พร้อมด้วยตัวแทนจากองค์กรภาครัฐที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย ประกอบด้วย จังหวัดบุรีรัมย์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยการปล่อยนกกระเรียนครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 12 จำนวนทั้งสิ้น 10 ตัว ทำให้ขณะนี้มีนกกระเรียนพันธุ์ไทยในธรรมชาติแล้วกว่า 168 ตัว ซึ่งนกกระเรียนพันธุ์ไทยเป็นนกประจําถิ่นและเป็นนกน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และเป็น 1 ใน 20 สัตว์ป่าสงวนของไทย และเคยสูญพันธุ์จากธรรมชาติของไทยไปแล้วกว่า 50 ปี

ทั้งนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยทรูปลูกปัญญา เป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมสนับสนุนโครงการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยมาตั้งแต่ปี 2559 โดยได้นำนวัตกรรม รวมทั้งเทคโนโลยีสื่อสารต่างๆ เข้าร่วมสนับสนุน อาทิ สัญญาณ wifi ติดตั้งบริเวณศูนย์เรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาพัฒนาชุมชน นาเฮา ข้าวนกกระเรียนบ้านสวายสอ อบรมทักษะดิจิทัลการตลาดออนไลน์ให้เกษตรกรในพื้นที่ ที่เข้าร่วมมอนุรักษ์นกกระเรียนด้วยการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อเป็นแหล่งอาหารของนก จัดศูนย์เรียนรู้นกกระเรียนพันธุ์ไทยสำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนบ้านสวายสอ โดยนำเทคโนโลยีสื่อสารให้สามารถเรียนรู้ในแบบ Real Time ผ่านกล้องและแอปพลิเคชั่น TrueX รวมถึงรณรงค์สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านต่างๆ ช่องทางของทรู เพื่อสร้างความตระหนักรู้การอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยในวงกว้าง

ขณะเดียวกันองค์การสวนสัตว์ฯ ได้จัดงาน “เทศกาลนกกระเรียน 2567” ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรกในประเทศไทย ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ทั้งการวาดภาพนกกระเรียน สัมมนาวิชาการด้านการอนุรักษ์นกระเรียนและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนบูธกิจกรรมจากภาคีเครือข่าย อาทิ บูธทรู คอร์ปอเรชั่น โดย ทรูปลูกปัญญา และ ทรูบุรีรัมย์ บูธสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งเทศกาลนกกระเรียนครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชุมชน นักเรียน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Buriram Province, The Zoological Park Organization, Department of National Parks in collaboration with TruePlookpanya, and the network partners, released Eastern Sarus Crane back into the wild for the annual year 2024 At the Wetland and Thai Crane Learning Center, Buriram Province

Bangkok February 20, 2024 – Pol. Lt. Gen. Phatcharavat Wongsuwan, the Deputy Prime Minister and Minister of Natural Resources and Environment, presided over “The ceremony to release Eastern Sarus Crane back into the wild in the year 2024.” At the Wetland and Thai Crane Learning Center, Buriram Province with the presence of Mr. Aut Arunrattanapong, Head of Regional Management Division 1, True Corporation, and Miss Rommuk Piachan, Senior Leader, Projects Development, TruePlookpanya, also represented True Corporation in this event. Representatives from various government agencies involved in the conservation of Eastern Sarus Crane, including the Buriram Province, The Zoological Park Organization under The Royal Patronage of H.M. The King, Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, were also present. This release marked the 12th time, with a total of 10 Eastern Sarus Crane released, bringing the current population of Eastern Sarus Crane in the wild to over 168. These Eastern Sarus Crane are the largest water birds and 1 of the 20 reserved wildlife species in Thailand. They had faced extinction from the Thai natural habitat for over 50 years

True Corporation, through the TruePlookpanya, has been a part of the network supporting the conservation project of Eastern Sarus Crane since 2016. Since then, True Corporation has contributed innovations and various communication technologies to support the initiative. This includes installing WiFi signals in the Wetland and Thai Crane Learning Center, the development of the Nong Na Development Community Learning Center in Na Hao, the Rice Eastern Sarus Crane Conservation Learning Center in Ban Sawai So, providing digital marketing skills training to local farmers involved in Eastern Sarus Crane conservation by practicing organic farming to serve as a food source for the birds. Moreover, True Corporation has established a Eastern Sarus Crane Learning Center for youth at Ban Sawai So School, utilizing communication technology to enable real-time learning through cameras and the TrueX application. They also engage in public relations campaigns through various True channels to raise awareness about the conservation of Eastern Sarus Crane on a broader scale.

At the same time, The Zoological Park Organization organized the “Eastern Sarus Crane Festival 2024” the first of its kind in Thailand. The event featured various interesting activities such as parrot drawing contests, seminars on Eastern Sarus Crane conservation and environmental topics, as well as booths from network partners, including booth True Corporation through the TruePlookpanya and booth True Buri Ram booth of the Bird and Nature Conservation Association of Thailand. The event gained significant interest from the community, students, and tourists who actively participated in the festivities.

ที่มา ทรูปลูกปัญญา