ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ร่วมยินดีกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับการโหวตจากผู้พิการให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่ช่วยเหลือและสนับสนุนผู้พิการมาอย่างต่อเนื่อง

ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ร่วมแสดงความยินดีกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ในฐานะที่เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับการโหวตคัดเลือกจากกลุ่มผู้พิการว่าเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือและสนับสนุนคนพิการมาโดยตลอดทั้งด้านการให้โอกาสในการทำงาน การสร้างงาน สร้างอาชีพ จากคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

ศาสตราจารย์วิริยะ ได้พูดถึงการดำเนินงานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมผู้พิการมาอย่างต่อเนื่องว่า ที่ผ่านมาเครือซีพีถือเป็นหนึ่งในองค์กรที่ช่วยขับเคลื่อนและผลักดันให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อาทิ การสร้างงานให้กับผู้พิการ เพื่อให้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพ นอกจากนี้ยังมีโครงการที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ อย่างการให้ทุนสำหรับผู้พิการไว้ฝึกอาชีพ โดยเฉพาะเรื่องเกษตรกรรม เช่นการปลูกผัก ล่าสุดได้รับการสนับสนุนจากแม็คโครทุกสาขาในจังหวัดเชียงใหม่รับผักจากมูลนิธิฯเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ โดยเฉพาะผักสลัด ที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าจำนวนมาก ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนพิการได้อย่างยั่งยืน