เชิญชวนชาวซีพี ร่วมประชุม “UN Global Compact Leaders Summit 2021” การประชุมผู้นำภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม หารือแนวทางการฟื้นฟูและแก้ไขวิกฤตของโลกทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความเหลื่อมล้ำ และปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

15 มิ.ย. เวลา 22.00 – 22.45 น.(ตามเวลาประเทศไทย) คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ตัวแทนภาคธุรกิจไทย ในฐานะประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และนายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ร่วมพูดคุยในหัวข้อ Light the Way to Glasgow (COP26) and Net Zero: Credible Climate Action for a 1.5°C World

วันที่ 16 มิ.ย. เวลา 10.30-11.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย) เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน Breakout Session ในหัวข้อ Southeast Asia’s Net Zero Transformation for Agriculture & Food Sector พบผู้บริหารจาก 6 องค์กร จากทั้งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก, สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), โครงการไทย ไรซ์ นามา, บริษัท โอแลม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก คุณกีต้า ซับบระวาล ผู้ประสานงานสหประชาติประจำประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ

พนักงานในเครือฯ ร่วมลงทะเบียนสัมมนาออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แล้ววันนี้ที่
https://globalcompact-th.com/UNGCLeadersSummit2021

หมายเหตุ: หากท่านเป็นพนักงานสังกัดบริษัทดังต่อไปนี้ โปรดลงทะเบียนโดยระบุบริษัทที่ท่านสังกัดอยู่:
Charoen Pokphand Group, Charoen Pokphand Foods PCL, CP ALL PCL, True Corporation PCL, Siam Makro PCL

หากท่านเป็นพนักงานบริษัทอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ โปรดระบุบริษัทเป็น Charoen Pokphand Group ในขั้นตอนการลงทะเบียน