ขอชวนชาวซีพีร่วมงานเปิดเวทีความคิด “The Disruption of Business, Competition, and Transformation, Ready for the FUTURE. : โลกปรับ เกมเปลี่ยน พร้อมพลิกโฉมธุรกิจอนาคต” คุณณัฐวุฒิ ซีอีโอ(ร่วม) ทรู ร่วมแลกเปลี่ยนบนเวที ‘ธุรกิจต้องพร้อมพลิกโฉมสู่อนาคต’

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. “มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย” ร่วมกับ “สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย” เปิดเวทีความคิด “The Disruption of Business, Competition, and Transformation, Ready for the FUTURE. : โลกปรับ เกมเปลี่ยน พร้อมพลิกโฉมธุรกิจอนาคต” เพื่อสะท้อนมุมมองของนักธุรกิจชั้นนำของประเทศและระดับโลก รวมถึงนักการตลาดและนักวิชาการที่มีต่อสถานการณ์ Digital Disruption ในปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่ทางออกและมุมมองใหม่ ทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศ ที่จะต้องรับมือกับเกมการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างสิ้นเชิง และเตรียมพร้อมพลิกโฉมสู่อนาคต

เวทีความคิด “The Disruption of Business, Competition, and Transformation, Ready for the FUTURE. : โลกปรับ เกมเปลี่ยน พร้อมพลิกโฉมธุรกิจอนาคต” โดย คุณสุทธิชัย หยุ่น และคุณบัญชา ชุมชัยเวทย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งแบ่งเวทีความคิด เป็น 3 ช่วง ได้แก่

 1. เพราะโลกปรับ ธุรกิจต้องเปลี่ยน

โดยมีวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดังนี้

 • คุณพีระวัฒน์ โชติธรรมโม นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
 • คุณกัณฑ์พงษ์ พานทองประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย)
 • คุณนรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
 1. เกมเปลี่ยน ประเทศไทยต้องปรับ

โดยมีวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดังนี้

 • Jon Omund Revhaug (จอน โอมุนด์ เรฟฮัก) Senior Vice President เทเลนอร์กรุ๊ป ภูมิภาคเอเชีย
 • คุณนพเดช กรรณสูต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานการลงทุน นวัตกรรม และความยั่งยืนบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 • คุณวิธวินท์ อิทธิภาณุวัต กรรมการบริหาร Vertex Ventures Southeast Asia and India
 1. ธุรกิจต้องพร้อม พลิกโฉมสู่อนาคต

โดยวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดังนี้

 • คุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
 • คุณพุฒิกานต์ เอารัตน์ Head of People & Branding, SCB 10X และกรรมการผู้จัดการ Chief Digital Asset Officer บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ศรีกุลวงศ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ที่สนใจสามารถรับชมออนไลน์ ได้ที่ Facebook Page : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หรือ https://bit.ly/3tNwVN5