คุณอยุทธ ยุกตะนันทน์ รองประธานกรรมการวิชาการ ด้านเทคโนโลยี มหกรรมวัตกรรมบัวบาน 2021 มีข้อแนะนำดีๆมาแบ่งปัน ผลงานจะมัดใจกรรมการได้อย่างไร?