คุณชยุตม์ กฤษอร่ามเรือง เลขานุการและกรรมการวิชาการ มหกรรมวัตกรรมบัวบาน 2021 แนะนำเทคนิคการกรอกข้อมูลให้กรรมการเข้าใจง่าย โดนใจกรรมการ