รวมพลังแห่งความประทับใจจากข้างใน สู่ความสำเร็จที่พวกเราทุกคนภูมิใจ We Grow ปลูกเพื่อความยั่งยืน

ความประทับใจที่อยากบอกต่อความรู้สึกจากใจของตัวแทนพนักงานกลุ่มธุรกิจเครือเจริญโภคภัณฑ์ ชุมชน และภาคีเครือข่าย ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการปลูกต้นไม้ ภายใต้ โครงการ We Grow ปลูกเพื่อความยั่งยืน

เมื่อโลกต้องได้รับการดูแล เราทุกคนคือส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนคืนสมดุลสู่ธรรมชาติ จะดีกว่าไหม หากเราสามารถทำให้โลก กลับมาสดใสได้อีกครั้ง เพียง 2 มือร่วมใจต่ออายุให้โลกยั่งยืน ฟื้นคืนผืนป่า สร้างการกลับมาของแหล่งน้ำตามธรรมชาติ เพิ่มสิ่งที่ขาดเติมเต็มในทุกมิติ ดิน น้ำ ป่า สู่การศึกษาและที่มาของเศรษฐกิจและมาร่วมปลุกพลัง สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ให้สังคมเกิดการตื่นตัว ทุกคนสามารถ สร้างการเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ให้กับโลกได้ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วยกันกับเรา

#WeGrowปลูกเพื่อความยั่งยืน #ปลูกเพื่อความยั่งยืน #ปลูกต้นไม้ #เครือเจริญโภคภัณฑ์