ปลูกแล้วแชร์!! ง่ายๆ เพียงแค่มีแอพ we grow ร่วมกันบันทึกการปลูกต้นไม้ในวันนี้ เพื่ออากาศที่ดี…ในวันข้างหน้า

📲โหลดกันหรือยัง? APP We Grow!!
เวอร์ชั่นนี้จัดเต็มด้วยฟีเจอร์ต่างๆ มาเอาใจนักอนุรักษ์ธรรมชาติให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น ทั้งคอมมูนิตี้กิจกรรมรณรงค์ปลูกป่าทั้งภายในและภายนอกองค์กร ฟีเจอร์บันทึกการปลูกต้นไม้ที่สามารถเก็บสถิติส่วนบุคคลในแต่ละปี รวมถึงคลังความรู้ที่บอกถึงประโยชน์ของต้นไม้นานาชนิด

ปลูกแล้วแชร์…ปลูกแล้วแชร์!! ง่ายๆ เพียงแค่มีแอพ we grow 🌳🌱ร่วมกันบันทึกการปลูกต้นไม้ในวันนี้ เพื่ออากาศที่ดี…ในวันข้างหน้า 🌍

#wegrow #ปลูกเพื่อความยั่งยืน #wegrowknowledgeclip