พนักงาน ซีพี ออลล์ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากเวทีการประกวดระดับโลก World Aromaster Championship 2023

นางสาว พชรวรรณ คงเจริญ ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำนักพัฒนาและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลชนะเลิศอับดับ 1 จากการประกวด World Aromaster Championship 2023 การแข่งขันเพื่อหาบุคคลที่มีทักษะด้านประสาทสัมผัส และด้านการอธิบายรสชาติจาก Scentone ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

สำหรับเบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ นางสาว พชรวรรณ คงเจริญ ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก บมจ.ซีพี ออลล์ ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ทักษะ ทั้งด้านการเรียนรู้กลิ่น และรสชาติของชนิดกาแฟต่างๆ ฝึกฝนตนเองอย่างสม่ำเสมอ จนได้เข้าร่วมการประกวด World Aromaster Championship 2023 ในครั้งนี้ และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 มาครอง