2 เมษายน วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก World Autism Awareness Day

   

ชีวิตดียิ่งกว่า เมื่อเราก้าวไปด้วยกัน
มูลนิธิออทิสติกไทย ร่วมกับ ทรูคอร์ปอเรชั่น โดยทรูปลูกปัญญา ร่วมสร้างคุณค่าพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก และครอบครัวอย่างยั่งยืน

#WorldAutismAwarenessDay
#มูลนิธิออทิสติกโทย
#สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึมไทย
#ทรูปลูกปัญญา #ทรูคอร์ปอเรชั่น