รู้หรือไม่ ? ต้นไม่ 1 ต้น 🌳สามารถดักจับฝุ่นและลดมลพิษในอากาศ PM2.5 1.4 กิโลกรัม / ปี และสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ 1-1.7 ตันคาร์บอน / ปี 🌦️ 🫶🏻 อีกด้วยนะ

ซึ่งสถานการณ์ป่าไม้ของไทยในปัจจุบัน
จากระบบบัญชีข้อมูลกรมป่าไม้ ปี 2566 พบว่าประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้รวมทั้งหมด 101,818,155.7 ไร่
คิดเป็นประมาณร้อยละ 31.47 ของพื้นที่ประเทศไทยทั้งหมด 🌳
เห็นได้ว่าพื้นที่ป่าของเราลดลงทุกปี
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.31 % / ปี 📉

เนื่องในวันป่าไม้โลก 🌳ประจำปี 2567
อยากเชิญชวนทุกคน ร่วม ร้อย รักษ์โลก ไปพร้อมกัน เพียงปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น ทุกคนสามารถ Save โลกของเราได้ คนละไม้คนละมือ คุณทำได้ 🌱🫶🏻🌎

#ร้อยรักษ์โลก #ซีพีร้อยเรียงความดี #วันป่าไม้โลก#GoodDeedssaveEarth
#ปลูกเพื่อความยั่งยืน4ต้นน้ำปิงวังยมน่าน