สถานีโทรทัศน์ CCTV จากสาธารณรัฐประชาชนจีน สัมภาษณ์พิเศษท่านรองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ถึงภาพรวมธุรกิจของเครือฯ ในประเทศจีน

คุณธนากร เสรีบุรี รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้สัมภาษณ์พิเศษทีมข่าวรายการเกษตรกรรม สถานีโทรทัศน์ CCTV จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ถึงนวัตกรรมด้านเกษตรกรรมของเครือฯ และโครงการให้ความช่วยเหลือกับประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ความร่วมมือด้านเกษตรกรรมระหว่างจีนกับเครือซีพี รวมถึงภาพรวมธุรกิจของเครือฯ ที่ลงทุนอยู่ในจีนทั้งหมด

ทั้งนี้ภายหลังการให้สัมภาษณ์ คุณธนากรได้พาทีมงานสถานีโทรทัศน์ CCTV ประกอบด้วยคุณ Guo Wei โปรดิวเซอร์รายการ คุณ Lihongmei พิธีกรรายการ และทีมงาน ชมการจัดแสดงภาพถ่ายและเล่าประวัติความเป็นมาโดยย่อของธุรกิจในเครือซีพีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

Cr:Pr CPG