กลุ่มทรูจัดงาน 2020 Chairman Vision: Together As One, The Future is True รวมพลังเป็นหนึ่ง มุ่งสู่เป้าหมาย สร้างอนาคตให้เป็นจริงร่วมกัน

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องออดิทอเรียม ทรู ดิจิทัล พาร์ค กลุ่มทรูจัด งาน 2020 Chairman Vision ต้อนรับศักราชใหม่แห่งความท้าทาย ทั้งนี้กลุ่มทรูมองปี 2020 ถือเป็นปีแห่งความท้าทายอย่างมากของกลุ่มทรู ในการก้าวเป็นผู้นำโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ที่จะมีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศ นำไปสู่ชีวิตและการสร้างสังคมที่ดีขึ้นในอนาคต และเพื่อให้เราชาวทรูทุกคนเห็นเป้าหมายและกลุยทธ์การดำเนินธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน กลุ่มทรู จึงได้จัดงานดังกล่าว

โดย คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ ได้เล่าถึง สถานการณ์โลกที่มีการปรับเปลี่ยนแบบ Disrupt รวมถึงแสดงวิสัยทัศน์ และให้แนวทางการดำเนินธุรกิจ และเปิดให้รับฟัง Chairman Vision ผ่าน VDO Conference ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 21 อาคารทรู ทาวเวอร์ และ Together Hall ชั้น 7 สำนักงานทรู 2 (พัฒนาการ) โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังทั้งหมดกว่า 1,200 คน

Cr:Internal Pr True