โครงการ “ขยายผลจาก 1 เป็น 3” (อุปกรณ์พับตัดกระดาษ) ตัดปุ๊บ ลดปั๊บ โดย กลุ่มธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย / ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

โครงการ “พอใจวันเดียว” ประเดิมต้นปีด้วยโครงการ “ขยายผลจาก 1 เป็น 3” (อุปกรณ์พับตัดกระดาษ) โดย กลุ่มธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และผลิตภัณฑ์อารักขาพืช นำเสนอวิธีการปรับปรุงงาน จากการทำงานประจำวันมีขั้นตอนที่เพิ่มภาระงานให้กับพนักงานโดยไม่จำเป็น จึงเป็นจุดเริ่มเต้นของการปรับปรุงงาน ซึ่งสอดคล้องตามค่านิยมของเครือฯ คือ “ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย” และเมื่อผลงานเกิดการปรับปรุงไปในทิศทางที่ดี จึงเกิดการ “ยอมรับการเปลี่ยนแปลง” และยังช่วยลดเวลาการทำงานลงได้อีกด้วย สำหรับเพื่อนๆ คนไหนที่ต้องการร่วมแบ่งปันวิธีการปรับปรุงงานหรือต้องการเข้ามาชมตัวอย่างผลงานโครงการต่างๆ สามารถเข้ามาได้ที่ www.3high1low.net #พอใจวันเดียว ได้เลย