โครงการ “สัญญาณเตือนเทปกาวหมด” เตือนแล้วนะ…!!! โดย กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง

ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย

โครงการ “พอใจวันเดียว” มาต่อกันที่ โครงการ “สัญญาณเตือนเทปกาวหมด” โดย กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง ได้นำเสนอวิธีการปรับปรุงงานจากการทำงานในชีวิตประจำวัน โดยการคิดค้นวิธีที่จะทำให้เครื่องติดเทปถุงอาหารสำเร็จรูปสะดวกในการใช้งานมากขึ้น เมื่อเทปกาวหมดม้วนในการเปลี่ยนเทปกาวต้องหยุดเครื่อง มีโอกาสที่อาหารจะหกทำให้เสียปริมาณของอาหารโดยไม่จำเป็น

ทีมงานจึงคิดค้นวิธีการเปลี่ยนเทปกาวโดยไม่ต้องหยุดเครื่อง พร้อมติดตั้งสัญญาณเตือนเมื่อเทปกาวใกล้หมด ซึ่งการคิดค้นนี้เกิดจากการพัฒนากระบวนการทำงานในชีวิตประจำวัน ทำให้การทำงานนั้น “ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในค่านิยมของเครือฯ สู่แนวทางการปฏิบัติที่สามารถทำได้จริง

สำหรับเพื่อนๆ คนไหนที่ต้องการร่วมแบ่งปันวิธีการปรับปรุงงานหรือต้องการเข้ามาชมตัวอย่างผลงานโครงการต่างๆ สามารถเข้ามาได้ที่ www.3high1low.net #พอใจวันเดียว ได้เลย