โครงการ “เครื่องติดสติ๊กเกอร์” ติดไว ยกกำลัง2 โดย กลุ่มธุรกิจ PCG

ทำเร็วและมีคุณภาพ

โครงการ “เครื่องติดสติ๊กเกอร์” จากกระบวนการทำงานที่พนักงานต้องติดสติ๊กเกอร์ รายละเอียดสติ๊กเกอร์จำนวน 4 จุด ตามข้อกำหนดของลูกค้า จากเดิมสามารถติดได้ครั้งละ 2 จุด และต้องยกกล่องเข้ามาเครื่องอีกครั้ง เพื่อที่จะติดอีก 2 จุด พนักงานจึงคิดหาวิธีให้สามารถติดสติ๊กเกอร์ ได้ทีเดียว 4 จุดได้ในการทำงานเพียงครั้งเดียว ถือเป็นกระบวนการทำงานที่ทำเร็วและมีคุณภาพ

และสำหรับเพื่อนๆ คนไหนที่ต้องการร่วมแบ่งปันวิธีการปรับปรุงงานหรือต้องการเข้ามาชมตัวอย่างผลงานโครงการต่างๆ สามารถเข้ามาได้ที่ www.3high1low.net #พอใจวันเดียว ได้เลย