โครงการ “2 in 1” ทำน้อย ได้เยอะ โดย กลุ่มธุรกิจ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยและผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

โครงการ “2 in 1” โดยกลุ่มธุรกิจ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยและผลิตภัณฑ์อารักขาพืช จากเดิมการเพาะกล้าตัวอย่างมะเขือเทศเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ (Check purity seedling) 1 ตัวอย่าง ต่อ 1 ถาด ทีมงานได้ศึกษาเพิ่มเติมและพบว่า สามารถลดจำนวนตัวอย่างได้ จึงเปลี่ยนเป็น 2 ตัวอย่าง ต่อ 1 ถาด ทำให้สามารถลดพื้นที่ในการเพาะและลดปริมาณน้ำที่ใช้ได้ ซึ่งตรงกับหนึ่งในค่านิยมขององค์กร นั่นก็คือการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การทำงานดีขึ้น “พอใจวันเดียว”

และสำหรับเพื่อนๆ คนไหนที่สนใจต้องการร่วมแบ่งปันวิธีการปรับปรุงงานหรือต้องการเข้ามาชมตัวอย่างผลงานโครงการต่างๆ สามารถเข้ามาได้ที่ www.3high1low.net #พอใจวันเดียว ได้เลย