ซีพี ออลล์ ผนึกกำลัง 10 องค์กรระดับประเทศ มอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรม “7 INNOVATION AWARDS 2020” ภายใต้งาน “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2020”

ซีพี ออลล์ ส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ไทย มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2020 นี้ได้ผนึกกำลังร่วมกับ 10 องค์กร ระดับประเทศ จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2020 จัดงาน Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ปี 2020 ภายใต้โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมระดับประเทศ เร่งส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็ก(SMEs) และเหล่าผู้ประกอบการหน้าใหม่ไฟแรงที่เปี่ยมไปด้วยไอเดีย กระตุ้นเศรษฐกิจไทยฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจในยุคโควิด-19  โดยมี ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประธานมอบรางวัล


โดยงานนี้เกิดจากการผนึกกำลังกันของ ซีพี ออลล์ พร้อมด้วย 10 หน่วยงานระดับประเทศ ได้แก่ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ(สอวช.) , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) , สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย(Thai-BISPA), หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สมาคมธนาคารไทย และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  จัดงาน “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2020” และการประกาศผลรางวัลสุดยอดนวัตกรรม “เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์”  เป็นปีที่ 7

โดยมุ่งเฟ้นหาสินค้านวัตกรรมจากบริษัทเอสเอ็มอีหรือสตาร์ทอัพสัญชาติไทย ที่มีความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพโดดเด่น สามารถต่อยอดให้เป็นสินค้านวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย ในระดับประเทศหรือระดับโลกได้ อีกทั้งเพื่อเป็นการเปิดทางให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้ทดสอบสิ่งใหม่ ๆ กับผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศ  ตอกย้ำแนวคิดการผลักดันผู้ประกอบการ “ให้นวัตกรรมเป็นพลังเปลี่ยนโลก”

โดย คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ซีพี ออลล์ กล่าวว่า สำหรับรางวัลสุดยอดนวัตกรรม “เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์” ประจำปีนี้  มีผู้ประกอบการส่งผลงานเข้าประกวดรวม 152 ผลงาน และ มีผลงานที่ผ่านการตัดสินให้ได้รับรางวัล จำนวน 39 ผลงาน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ครอบคลุมด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการบริการ หรือ ด้านกระบวนการ จำนวน 24 ผลงาน และ รางวัลนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา รวมถึงด้านโครงการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จำนวน 15 ผลงาน โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับโอกาสในการต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจ ผ่านช่องทางจัดจำหน่ายอันหลากหลาย ได้แก่ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ ช่องทาง ออลล์ ออนไลน์ ในแอปพลิเคชั่น 7- Eleven และ ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง รวมถึงบริษัทในเครือข่ายของความร่วมมือ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยขยายศักยภาพทางการแข่งขันของสินค้านวัตกรรมในประเทศอย่างก้าวกระโดด สะท้อนนโยบายของ ซีพี ออลล์ ที่มุ่งมั่นในการสนับสนุนให้มีการพัฒนาผลงานสินค้านวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้เกิดแรงผลักดันทั้งภายในและระหว่างองค์กรในการคิดค้นสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะมาพลิกโฉมและก่อประโยชน์ให้กับประเทศทั้งในแง่เศรษฐกิจ และ สังคม ให้เกิดการพัฒนาต่อยอดไปสู่ผลงานนวัตกรรมที่สูงขึ้นในระดับประเทศต่อไป

ซึ่งในปีนี้มีการมอบรางวัล 2 สาขา ด้วยกัน ได้แก่
🟢ผลงานที่เกิดประโยชน์ด้านสังคม
รางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
🔹️🔹️รางวัลชนะเลิศ มี 2 รางวัล ได้แก่
1.ปทุมรักษา กระบวนการวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านม จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.Perma นวัตกรรมเส้นใยผ้า จาก บริษัท เพอร์มา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
🔸️รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
อุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

🔸️รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 รางวัล ได้แก่
1.Credit OK Scoring Platform จาก บริษัท คอลเลคทีฟ วิสดอม จำกัด
2.Grinny ขนมไส้ทะลัก จาก บริษัท เติมเนเจอร์ อินดัสตรี้ จำกัด

🔸️รางวัล Inventor Awards มี 4 รางวัล ได้แก่ 1.ฟาร์มโตะ Contract Farming Platform รูปแบบใหม่ จาก  บริษัท ฟาร์มโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
2.Diamond Fresh น้ำนมข้าวยาคูออร์แกนิค จาก บริษัท ไดมอนด์ เฟรช โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด
3.ฟรีซช็อต นวัตกรรมสมูทตี้ ที่ไม่ต้องปั่น จาก บริษัท โชริฮาบุ จำกัด
4.Essentially นม UHT Lactose Free จาก บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จํากัด และ บริษัท โทฟุซัง จำกัด
🔸️รางวัล Creator Awards มี 6 รางวัล ได้แก่
1.ข้าวคุณแม่ จมูกข้าวฮางงอก จาก วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวคุณแม่
2.PARATO LATEX BRA แผ่นดันทรงและผลิตภัณฑ์ยางพารา จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟ ยู เนเชอะ (ไทยแลนด์)
3.Traffy City Platform จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
4.กรีนีค บาล์มกล้วยหอมบำรุงผิว แบบแท่ง จาก บริษัท ไม่จำกัดความสุข จำกัด
5.Food Science Service Platform จาก สถาบันวิจัยรสชาติอาหาร บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด
6.”Krispy Rice” Brown Rice Cereal จาก บริษัท ไรซ์ ยูนิคอร์น จำกัด

🟢ผลงานที่เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ
รางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
🔹️🔹️รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ UNC CALCIUM จาก บริษัท ยู้ ฟิชบอล จำกัด

🔸️รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 2 รางวัล ได้แก่
1.Sesamilk จาก บริษัท เซซามิลค์ ฟู้ดส์ จำกัด
2.เจลสมุนไพรขาวละออรักษาแผลในปาก จาก บริษัท  ขาวละออเภสัช  จำกัด
🔸️รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 รางวัล ได้แก่
1.แหนมตุ้มจิ๋วสุทธิลักษณ์ จาก บริษัท ไทยอินโนฟู้ด จำกัด
2.NASKET Smart Display for Service จาก บริษัท นาสเกต รีเทล จำกัด
🔸️รางวัล Inventor Awards มี 5 รางวัล ได้แก่ 1.ไอริณ เจลอาบน้ำจากดอกเกลือ จาก บริษัท ลักซ์นา จำกัด
2.เครื่องดื่มไซเดอร์มะม่วงเบาไร้แอลกอฮอล์ จาก บริษัท รวมทรัพย์เกษตร (ไทยแลนด์) จำกัด
3.มะนีมะนาว น้ำมะนาวคั้นสดแช่แข็ง จาก บริษัท เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ จำกัด
4.B-Smile น้ำผึ้งผสมน้ำมะนาวชนิดเข้มข้น จาก บริษัท บี-สไมล์ ฟู้ด แอนด์ เบเวอร์เรจ จำกัด
5.MUCH น้ำนมแมคคาเดเมีย จาก บริษัท เจนเทิ่ลวิน จำกัด
🔸️รางวัล Creator Awards มี 14 รางวัล ได้แก่
1.ไอศกรีมผงกึ่งสำเร็จรูป แฮปปี้พลัส จาก บริษัท เชียงราย โฮมเมด ไอศกรีม จำกัด
2.ข้าวเหนียวมะม่วงอบกรอบ สูตรข้าวกล้องงอก จาก บริษัท พี เอ็ม ดับบลิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3.MDmate อาหารเสริมจากผักป๋วยเล้ง จาก บริษัท อาณาจักร อินเตอร์เทรด จำกัด
4.ไฮโซ snack แมลงอบกรอบ จาก บริษัท สไมล์บูล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
5.Bright ข้าวกล้องงอกไร้ซ์เบอรี่อัดเม็ด  จาก บริษัท ออริจิไร้ซ์ จำกัด
6.SKIN HEAVEN ผงล้างหน้าจากสารสกัดจากข้าว จาก บริษัท สกินเทค อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด
7.”PapaYaya” Papaya Extract Lotion Roll On จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัลเทอร์เนท ฟาร์ม่า
8.แคปหมึก ปลาหมึกแปรรูป จาก บริษัท แคปหมึก ฟู้ดแอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
9.8CT ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันมะพร้าวชนิดพิเศษ จาก บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
10.เปปเปอร์จี กระเทียมเจียวปรุงรสพร้อมรับประทาน  จาก บริษัท เอื้ออารี ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด
11.AMIMOR น้ำอัดลมเพื่อสุขภาพ จาก บริษัท วรห จำกัด
12.Tickle Time ขนมมะเขือม่วงกรอบ จาก บริษัท ทิกเกิ้ล ไทม์ จำกัด
13.ผงหมักเนื้อนุ่มจากธรรมชาติ จาก บริษัท ครัวดอยตุง จำกัด
14.สุพรีมไทย เส้นขนมจีนจากข้าวกล้องงอก จาก บริษัท พาราดีส ฟูดส์ จำกัด

Cr:CP ALL News