ARM Academy จัดกิจกรรมARM Connextเพื่อเจาะโอกาสทางธุรกิจให้กลุ่มCP ALLและเครือข่ายธุรกิจARM

ARM Academy จัดงาน ARM Connext ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา อาจารย์พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และที่ปรึกษาARM Academy จัดบรรยายเสริมความรู้ เพื่อก้าวสู่ความท้าทายในปีหน้ากับMoving Forward to 2021
โดยมีรศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานจัดงานภายใต้คอนเซ็ปต์Infinite Synergy โดยมุ่งหวังให้สมาชิกARMได้พบปะและสานสัมพันธ์ระหว่างกัน ตลอดจนมุ่งสร้างโอกาสทางธุรกิจและความร่วมมือระหว่างARM ให้กับกลุ่ม ซีพี ออลล์ และความร่วมมือระหว่างเครือข่ายพี่น้องARM เพื่อสร้างคุณค่าการต่อยอดทางธุรกิจและสนับสนุนให้เครือข่ายในARMเติบโตแข็งแรงไปด้วยกัน
โดยภายในงาน แบ่งเป็น 2 โซน คือ Meet & Match โดยมีกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching)แบบเข้มข้น จัดแบ่งกลุ่มที่เปิดเจรจาธุรกิจออกเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ CP ALL & CP Group, Channel, Food & Beverages, Logistics, Manufacturer, Packaging, ServiceและSolution for Business โดยได้รวมธุรกิจต่างๆ หลากหลายจากเครือข่าย ARM ตลอดจนความร่วมมือกับกลุ่ม CP ALL & CP Groupได้แก่ 7-Eleven, eXta Plus, ALL NOW Management, ALL NOW Logistics, 24ShoppingและSiam Makroซึ่งได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
ส่วนโซน Meet & Greetกับการร่วมออกบูธแนะนำธุรกิจ สินค้าและบริการ จากสมาชิกARM จำนวนกว่า 30 บูธ ที่มีทั้งสินค้านวัตกรรม สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม อาหารเครื่องดื่ม อาทิ คินน์ เวิลด์ไวด์, คันนา โกรเซอรีส์ , อัลเฟรโด เอ็นเตอร์ไพรส์, ซิลเวอร์สปูน กูร์เมท์, ยันฮี วิตามิน วอเตอร์,โอ๊คลิน (ประเทศไทย) ฯลฯ เป็นต้น
นับเป็นกิจกรรมที่ได้สร้างพื้นที่แห่งโอกาสทางธุรกิจ และเป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการธุรกิจในเครือข่ายARM ที่มีศักยภาพ ที่จะสามารถสนับสนุนซึ่งกันและกัน ต่อจิ๊กซอว์ความเชี่ยวชาญเสริมพลังความแกร่งให้ธุรกิจก้าวต่อไป
Cr. CP ALL News