วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน ฉบับที่ 18

วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน ฉบับที่ 18

The change maker for sustainable future …พลังคนรุ่นใหม่สร้างการเปลี่ยนแปลง

 

วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน” (Free Copy) กำเนิดขึ้นจากความเชื่อมั่นในพลังการสร้างความยั่งยืนของเราทุกคน เพื่อเป็นสื่อกลางการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด “ความตระหนักรู้” ถึงความสำคัญและบทบาททุกภาคส่วนในการร่วมมือกันพัฒนาสู่ความยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมในวงกว้าง

เรื่องเด่นประจำฉบับ

SD Story : นำเสนอนานาๆ ทัศนะจากศาสตราจารย์มูฮัมหมัด ยูนุส  และคุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือซีพี    รวมถึงเหล่าตัวแทนเยาวชนไทยจากเวที One young world 2021 ที่มาสะท้อนแนวคิดพลังของเหล่า Change  Maker ที่มีความมุ่งมั่นในการแก้วิกฤติโลก

SD Talk :  เปิด 2 มุมมองจาก 2 องค์กรของคนรุ่นใหม่ School of Changemakers & Taejai.com ที่เชื่อใน “พลังจากเสียงเล็กๆ” สามารถลุกมาเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้นได้!

ชมคลิปสัมภาษณ์ https://youtu.be/SeuBLEDRkdw

SD Life   :  ชวนสัมผัสเรื่องราวของ “กตัญญู…เท่าชีวิต” ภาพยนตร์สั้นสะท้อนแนวคิด “ความกตัญญูทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เป็นไปได้”