วารสารบัวบาน ฉบับที่ 23 ‘ไซเบอร์วัคซีน’ ภูมิคุ้มกันโจรออนไลน์

วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน” (Free Copy) กำเนิดขึ้นจากความเชื่อมั่นในพลังการสร้างความยั่งยืนของเราทุกคน เพื่อเป็นสื่อกลางการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด “ความตระหนักรู้” ถึงความสำคัญและบทบาททุกภาคส่วนในการร่วมมือกันพัฒนาสู่ความยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมในวงกว้าง

เรื่องเด่นประจำฉบับ

SD Story : ถ่ายทอดเรื่องราวของความร่วมมือทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน (Public Private Partnership หรือ PPP) เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายในการยับยั้ง ป้องกัน และสร้างภูมิคุ้มกันผ่านโครงการไซเบอร์วัคซีนแก่ประชาชนเพื่อให้รู้เท่าทันกลโกงรูปแบบต่าง ๆ ของมิจฉาชีพ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และทางเครือซีพี ด้วยการระดมสรรพกำลังของกลุ่มธุรกิจในเครือ เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์กลโกงของอาชญกรรมไซเบอร์ในทุกช่องทางการสื่อสารอย่างเต็มศักยภาพ

SD Talk : ชวนคุณทนายคนดังแห่งยุค ทนายนิด้า – ศรันยา หวังสุขเจริญ มานั่งคุยถึงการหลอกลวงฉ้อโกงในโลกไซเบอร์ ภัยคุกคามที่ทุกคนต้องระวัง รวมไปการใช้โซเชียลอย่างขาดสติ อาจต้องมีราคาที่ต้องจ่าย เพราะอาจต้องไปเจอกันที่ศาลและจ่ายคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้น ดังนั้นในการแสดงความคิดเห็นใด ๆ ก็ตามบนโลกโซเชียล ต้องยึดกฎ กติกา มารยาท ไม่หมิ่นประมาทใครให้ได้รับเสียหาย

Think Forward : ลองสำรวจภัยคุกคามความปลอดภัยทางไซเบอร์อันดับต้น ๆ ในปี 2023 ว่ามีอะไรกันบ้าง