วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน Vol.3 July 2017

“วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน” (Free Copy) รายสองเดือน กำเนิดขึ้นจากความเชื่อมั่นในพลังการสร้างความยั่งยืนของเราทุกคน เพื่อเป็นสื่อกลางการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด “ความตระหนักรู้” ถึงความสำคัญและบทบาททุกภาคส่วนในการร่วมมือกันพัฒนาสู่ความยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมในวงกว้าง

เรื่องเด่นประจำฉบับ กรกฎาคม 2560

SD Story : ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ หนุ่มหัวใจสีเขียว ผู้คลุกคลีกับสิ่งแวดล้อมมาทั้งชีวิต ปัจจุบันมีงานหลายอย่างให้รับผิดชอบ รับอาสามาเล่าความคืบหน้าด้านการขับเคลื่อนนโยบายสิ่งแวดล้อมจากรัฐธรรมนูญใหม่และยุทธศาสตร์ชาติ

Young Hero : อเล็กซ์ เรนเดลล์ นักแสดงหนุ่มหล่อ เต็มไปด้วยความสามารถ รับบทบาทมากมายบนโลกมายา แต่นอกจอ สลัดภาพพระเอก รับบทชีวิตจริง ผู้รักธรรมชาติอย่างสุดหัวใจ

Creating A Better Life : มาดูเรื่องราวการปลูกฝังหัวใจสีเขียวให้กับเด็กๆวัยใส ผ่านค่ายเล็กๆแห่งหนึ่ง เพราะพวกเขาเชื่อว่าหากจะให้สังคมรักสิ่งแวดล้อม ก็ต้องปลูกต้นกล้าที่ชื่อว่า “เยาวชน”

วารสารบัวบาน ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

* ถ้าท่านพบปัญหาในการเรียกอ่านเอกสาร กรุณาดาวน์โหลดโปรแกรม     ดาวน์โหลด