วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน Vol.5 Feb 2018

“วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน” (Free Copy) รายสองเดือน กำเนิดขึ้นจากความเชื่อมั่นในพลังการสร้างความยั่งยืนของเราทุกคน เพื่อเป็นสื่อกลางการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด “ความตระหนักรู้” ถึงความสำคัญและบทบาททุกภาคส่วนในการร่วมมือกันพัฒนาสู่ความยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมในวงกว้าง

 

เรื่องเด่นประจำฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2561

SD Story : เปิดมุมมองผู้บริหารรุ่นใหม่ สมศักดิ์ บุญคำ กับโมเดลธุรกิจเพื่อสังคม เขาก่อตั้ง Local Alike สตาร์ทอัพด้านการท่องเที่ยว ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมชุมชนที่ต้องการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนกับนักท่องเที่ยวที่ใส่ใจสังคม ทุกวันนี้ ธุรกิจของเขาประความสำเร็จอย่างมากและกำลังขยายพื้นที่การทำงานไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

Young Hero : จิรภัทร พัวพิพัฒน์ The Walking Backpack วิศวกรที่รักการท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจ เขาแบกเป้เที่ยวมาแล้วกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ปัจจุบันทำงานอยู่สิงคโปร์ และพร้อมจะตีตั๋วเดินทางไปทุกที่เมื่อมีเวลา เขาเปิดใจกับบัวบานถึงแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในสไตล์ของเขา ซึ่งมีมุมมองน่าสนใจที่ชวนพวกเราให้คิดกัน

Creating A Better Life : เมื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นกระแสทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงมีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยยังไม่รู้ถึงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง คอลัมน์นี้ชวนให้ผู้อ่านคิดตามเล่นๆว่า การท่องเที่ยวอย่างยืนนั้นเป็นอย่างไร

วารสารบัวบาน ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

* ถ้าท่านพบปัญหาในการเรียกอ่านเอกสาร กรุณาดาวน์โหลดโปรแกรม     ดาวน์โหลด