เชิญชวนทุกคนมาเรียนรู้เรื่อง Speak up Culture

ด้านธรรมาภิบาล เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้จัดทำวีดีโอสื่อการเรียนรู้เรื่อง Speak up Culture เรื่องการกำกับดูแลกิจการ ความสำคัญ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของพนักงานเกี่ยวกับ CG และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พนักงานกล้าพูดกล้าบอก เมื่อพบเหตุการณ์ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์