ซื้อหุ้นบริษัทหลังได้ยินข่าววงในว่า ผลประกอบการบริษัทสูง ฝ่าฝืนกฏหมายหรือไม่?

Q: ดนัยได้ยินข่าวจากเพื่อนร่วมงานว่า บริษัทในเครือฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะมีผลประกอบการสูงขึ้น หลังจากลงนามในสัญญาร่วมทุน ดนัยจึงตัดสินใจซื้อหุ้นบริษัทนั้น กรณีนี้จะเป็นการฝ่าฝืนกฏหมายว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในหรือไม่?

A: ดนัยไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ เพราะเป็นการฝ่าฝืนกฏหมายว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน เนื่องจากข้อมูลนี้เป็นข้อมูลซึ่งมีนัยสำคัญและยังไม่เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณชน สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกฏหมายหลักทรัพย์ในแต่ละประเภท เรื่อง ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Periods) หรือปรึกษาหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของบริษัท

#สินทรัพย์ #การซื้อขายหลักทรัพย์ #cp #cgvoices