คู่สมรสขอรายละเอียดลูกค้าเรา เพื่อติดต่อหาโอกาสทำธุรกิจใหม่ ควรให้หรือไม่?

Q: สามีของลีน่าขอรายละเอียดของลูกค้ารายหนึ่งจากลีน่า เพื่อติดต่อเกี่ยวกับโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ ลีน่าควรจะให้รายละเอียดนี้หรือไม่?

A: ไม่ควรให้รายละเอียดได้ เพราะต้องปกป้องความเป็นส่วนตัวและรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของเครือฯ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของเครือฯ

#บุคลากร #การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
#CP #CGvoices