อดีตเพื่อนร่วมงานย้ายไปบริษัทคู่แข่งขอพบเพื่อถามวิธีกำหนดราคา ควรไปพบหรือไม่?

Q : เพื่อนร่วมงานของแบงค์ย้ายไปทำงานกับบริษัทคู่แข่งและขอพบเพื่อสอบถามเกี่ยวกับวิธีการกำหนดราคา เนื่องจากเพื่อนของแบงค์ได้รับแรงกดดันจากผู้บริโภคในช่วงที่ผ่านมา แบงค์ควรไปพบเพื่อนคนนี้หรือไม่

A : แบงค์สามารถไปพบกับอดีตเพื่อนร่วมงานได้ แต่การสนทนาเกี่ยวกับการกำหนดราคาสินค้าเป็นข้อห้ามโดยเด็ดขาด และควรแสดงจุดยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างชัดเจนว่า การตกลงเรื่องราคากันระหว่างบริษัทคู่แข่งเป็นข้อห้ามขั้นร้ายแรง

#คุณธรรม #การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม
#CP #CGVoices