เสนอสินค้าใหม่ที่คุ้มค่ากว่า แต่ลูกค้ามีต้นทุนเพิ่ม เสนอดีมั้ย?

Q : บุ๋มบิ๋มมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านบรรจุภัณฑ์และพบว่ามีทางเลือกใหม่ของบรรจุภัณฑ์ที่ราคาแพงกว่า แต่สามารถแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่าย อย่างไรก็ตาม บริษัทและลูกค้าจะได้รับต้นทุนที่สูงขึ้น บุ๋มบิ๋มควรทำอย่างไร

A : ควรนำเสนอข้อดีของบรรจุภัณฑ์ที่สามารถแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่าย และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นการส่งเสริมเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน นอกจากนั้น การแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่นี้ยังเป็นการลดต้นทุนให้แก่บริษัทและลูกค้าในระยะยาว โดยแนบการวิเคราะห์ตัวเลขด้านต้นทุนและผลกำไรเพื่อประกอบการนำเสนอตามความมุ่งมั่นของจรรยาบรรณธุรกิจ

#คุณภาพ #การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
#CP #CGVoices