มูลนิธิเชฟแคร์ส “สานฝันปั้นเชฟ” ให้โอกาส ให้อาชีพ คืนคนดีสู่สังคม

มูลนิธิเชฟแคร์ส เดินหน้าสร้างคนคุณภาพกลับสู่สังคม ผ่านโครงการ “สานฝันปั้นเชฟ” ให้โอกาสเด็กจากสถานพินิจและเด็กด้อยโอกาส สู่การเป็นเชฟมืออาชีพ