เจียไต๋รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน ร่วมกิจกรรมออนไลน์​ “จับโกงโคตรง่าย​แค่ปลายนิ้ว​ -​Power of data”

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 เนื่องจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2563 ภายใต้แนวคิด ”จับโกงโครตง่ายแค่ปลายนิ้ว-Power of Data” ทั้งนี้เจียไต๋​ โดย คุณมนัส เจียรวนนนท์ประธานคณะผู้บริหาร บริษัทเจียไต๋ จำกัด พร้อมผู้บริหาร พนักงานมุ่งมั่นปลูกฝังค่านิยม​ “ซื่อสัตย์” อันเป็นพื้นฐานที่ดีในการป้องกันและต่อต้านคอร์รัปชัน​ในองค์กรมาโดยตลอด​

เจียไต๋เชื่อมั่นว่า”ความซื่อสัตย์” ถือเป็นรากฐานความสำเร็จของเจียไต๋ที่พวกเราทุกคนยึดมั่น​ และจะเป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

Cr:Chia Tai