ด้านธรรมาภิบาลเครือฯชวนชาวซีพีทำความเข้าใจเรื่อง Conflict of Interest พร้อมศึกษานโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ด้านธรรมาภิบาล สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่าความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา และอาจเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว ที่สำคัญยังเป็นจุดเริ่มต้นของการประพฤติผิดต่างๆ เช่น การติดสินบน การฉ้อโกง ทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงเล็งเห็นความสำคัญโดยกำหนดเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งอยู่ในหมวดคุณธรรมเป็นหมวดแรกของจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนเว็บไซต์ทางการของเครือฯ ด้วยเหตุนี้ด้านธรรมาภิบาลฯจึงได้จัดทำเป็นวีดีโอเพื่อให้ชาวซีพีได้ศึกษาทำความเข้าใจ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คลิกชมคลิป

นอกจากคลิปดังกล่าว เพื่อนๆชาวซีพีสามารถศึกษานโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่

ภาษาไทย https://www.cpgroupglobal.com/th/pdf/CPGCG-01CONFLICT-TH-20180907-X.pdf

ภาษาอังกฤษ https://www.cpgroupglobal.com/pdf/CPGCG-01CONFLICT-EN-20180907-X.pdf