คุณไพศาล จิระกิจเจริญ ประธานคณะผู้บริหารฝ่ายการเงิน CPF ชวนชาว CP-CPF “เติมเต็มความฝันการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ให้น้องๆ”

คุณไพศาล จิระกิจเจริญ ประธานคณะผู้บริหารฝ่ายการเงิน CPF ชวนชาว CP-CPF “เติมเต็มความฝันการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ให้น้องๆ” ยกระดับการเรียนรู้ของเด็กไทย ผ่านมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ไปด้วยกัน