รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน

ขอเชิญชาว CP-CPF ร่วมแสดงพลัง “ต่อต้านคอร์รัปชัน” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 6 กันยายน 2564 ภายใต้แนวคิด “คบเด็กสร้างชาติ” ในรูปแบบออนไลน์
🗓 วันนี้ เวลา 14.00-15.30 น.
📲 รับชมได้ที่>> Facebook Live ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) คลิก>> https://www.facebook.com/act.anticorruptionThailand