แนวคิดเรื่อง “ความกตัญญู” จากคุณอรุณี วัชรานานันท์ ถึงเพื่อนพนักงาน

 

สำหรับสื่อสารภายในองค์กร

 

“ความกตัญญู คือการรู้คุณ และรู้จักตอบแทนคุณ เป็นการทำความดีที่เป็นคุณธรรมพื้นฐาน เริ่มจากความศรัทธาในเรื่องการกตัญญู และกระทำสิ่งนี้ตลอดเวลา ก่อเกิดเป็นพลังแห่งความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล และนำพาความเจริญรุ่งเรืองให้สังคม”

‘คุณอรุณี วัชรานานันท์’ รองประธานสำนักการเงิน เครือเจริญโภคภัณฑ์

 

💚 ชวนเพื่อนๆ พนักงานร่วมแชร์ภาพยนตร์ “กตัญญู…เท่าชีวิต” ที่

https://www.youtube.com/watch?v=ZTZaQTbpNiM&t=5s

 

#ซีพีร้อยเรียงความดี

#กตัญญูทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้

#เชื่อในคุณค่าความกตัญญู