เชิญรับชม VDO มุมมองเรื่อง “ความกตัญญู” จากคุณวรวิทย์ เจนธนากุล ถึงเพื่อนพนักงาน

สำหรับสื่อสารภายในองค์กร

 

“ความกตัญญู เป็นคุณธรรมที่ควรทำด้วยความศรัทธา ทำด้วยความจริงใจ มีครอบครัวเป็นเบ้าหลอมที่สำคัญ เป็นค่านิยมที่ชัดเจนขององค์กรที่สร้างให้องค์กรเติบโต”

‘คุณวรวิทย์ เจนธนากุล’ กรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

 

💚 เชิญรับชม VDO เรื่องความกตัญญูผ่านมุมมองของคุณวรวิทย์ เจนธนากุล

https://youtu.be/pI_QoMbrD8g

 

💚 ชวนเพื่อนๆ พนักงานร่วมแชร์ภาพยนตร์ “กตัญญู…เท่าชีวิต” ที่

https://www.youtube.com/watch?v=ZTZaQTbpNiM&t=5s

 

#ซีพีร้อยเรียงความดี

#กตัญญูทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้

#เชื่อในคุณค่าความกตัญญู