เครือซีพี ภายใต้โครงการ “ซีพีร้อยเรียงความดี” ร่วมสนับสนุนหน้ากากอนามัยแก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ. 1669) สำหรับบุคลากรและเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 – เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังเคียงข้างบุคลากรทางการแพทย์ สนับสนุนหน้ากากอนามัยซีพี แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.1669) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญถือเป็นด่านหน้า และเป็นทัพหน้าที่ต้องทำหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนเบื้องต้น ในการช่วยเหลือนำส่งผู้ป่วยโควิด-19 และผู้สงสัยที่จะติดเชื้อ-19 จากบ้าน สู่โรงพยาบาลปลายทาง ซึ่งบุคลากรเหล่านี้เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ที่จะต้องได้รับความปลอดภัย และกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง

 

#เครือเจริญโภคภัณฑ์

#สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

#ซีพีร้อยเรียงความดี

#ซีพีร้อยเรียงใจสู้ภัยโควิด #ซีพีอาสา