เครือซีพีและบริษัทในเครือ รวมพลังประกาศจุดยืนต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ผู้บริหารและพนักงานพร้อมใจแสดงพลังสู้โกงแบบออนไลน์ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 ภายใต้แนวคิด “จับโกงโคตรง่ายแค่ปลายนิ้ว – Power of Data”

วันที่ 15 กันยายน 2563 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย) หรือ ACT จัดกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “จับโกงโคตรง่ายแค่ปลายนิ้ว – Power of Data” ซึ่งถือเป็นการแสดงพลังสู้โกงแบบออนไลน์ครั้งแรกในประเทศไทย นับตั้งแต่มีการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา ทั้งนี้ เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโค-19 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT จึงส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ผ่านการรับชมการถ่ายทอดสดตลอดงานและแสดงพลังสู้โกงผ่านทางเฟซบุ๊กองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันโดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการใช้ฐานข้อมูลที่เปิดเผยจากหน่วยงานภาครัฐเป็นพลังสำคัญในการต่อสู้และป้องกันการทุจริตตลอดจนเชิญชวนคนไทยให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้ Big Data และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการตรวจสอบ รวมทั้งกระตุ้นให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมมือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

ในการนี้ คุณรงค์รุจา สายเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านธรรมาภิบาล สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เปิดเผยว่า ถึงแม้ปีนี้กิจกรรมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันจะเป็นแบบออนไลน์ แต่เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือ ยังคงมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมุ่งเน้นเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยปีนี้ ผู้บริหารและพนักงานของเครือฯและบริษัทในเครือ ได้แก่ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร บมจ.ซีพี ออลล์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น บมจ.ซี.พี.แลนด์ ร่วมแสดงพลังสู้โกงแบบออนไลน์อย่างพร้อมเพรียง และช่วยกันรณรงค์และต่อต้านการทุจริต ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 พร้อมกับขยายแนวร่วมไปยังภาคส่วนอื่นๆ ขับเคลื่อนการต่อต้านทุจริตอย่างจริงจังในทุกรูปแบบ เนื่องจากเครือฯ ตระหนักว่าคอร์รัปชันเป็น “โรคร้าย” ของสังคม ที่บั่นทอนความก้าวหน้าของประเทศชาติ มุ่งสร้างสังคมและประเทศของเราให้ใสสะอาดร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกอย่างเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทุกคน

คุณรงค์รุจากล่าวว่า ถึงแม้ปีนี้กิจกรรมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันจะเป็นแบบออนไลน์ แต่เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือ ยังคงมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมุ่งเน้นเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยปีนี้ ผู้บริหารและพนักงานของเครือฯและบริษัทในเครือ ได้แก่ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร บมจ.ซีพี ออลล์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น บมจ.สยามแม็คโคร บมจ.ซี.พี.แลนด์ บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จำกัด บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด เป็นต้น ร่วมแสดงพลังสู้โกงแบบออนไลน์อย่างพร้อมเพรียง และช่วยกันรณรงค์และต่อต้านการทุจริต ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 พร้อมกับขยายแนวร่วมไปยังภาคส่วนอื่นๆ ขับเคลื่อนการต่อต้านทุจริตอย่างจริงจังในทุกรูปแบบ เนื่องจากเครือฯ ตระหนักว่า คอร์รัปชันเป็น “โรคร้าย” ของสังคม ที่บั่นทอนความก้าวหน้าของประเทศชาติ มุ่งสร้างสังคมและประเทศของเราให้ใสสะอาดร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกอย่างเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทุกคน

Cr:Pr CPG