16 พฤศจิกายน ‘วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก’

‘มรดก’ ทางวัฒนธรรม และธรรมชาติ ที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น นับเป็นสมบัติอันทรงคุณค่า ที่มนุษยชาติ มีพันธกิจร่วมกันในการพิทักษ์รักษา ให้มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติเหล่านี้ ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ได้อย่างยั่งยืน

ปัจจุบันประเทศไทยมีมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกทั้งสิ้น 6 แห่ง แบ่งเป็น…

👉🏻มรดกโลกทางธรรมชาติ
– ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ครอบคลุม 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดปราจีนบุรี, จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดสระแก้ว, จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระบุรี
– เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี, จังหวัดตาก, จังหวัดกาญจนบุรี
– กลุ่มป่าแก่งกระจาน ครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี, จังหวัดเพชรบุรี, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

👉🏻มรดกโลกทางวัฒนธรรม
– เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร จังหวัดสุโขทัย
– นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
– แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

หวงแหนศิลปะวัฒนธรรมและธรรมชาติ
ให้เป็นมรดกตกทอด
สู่คนรุ่นต่อไป ไว้เป็นสมบัติของโลก
ตราบนานเท่านาน

👉🏻ชมคลิปวันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก: https://youtu.be/h5IfgUS0IJk

#วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก #สัตว์มีค่าป่ามีคุณ
#CP #CPG #CPF #Lotus #true #truetogether
#ซีพีร้อยเรียงความดี #DNP #JungleCoffee
#ทรูปลูกปัญญา #ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม