ขอเชิญชวนผู้บริหารและพนักงานเครือซีพี ร่วมแสดงความกตัญญูต่อแผ่นดินและความภูมิใจในธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติ ครบรอบ 105 ปี

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรักและความกตัญญู ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามหลักค่านิยมองค์กร “สามประโยชน์” เสมอมา และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในชาติของผู้บริหารและพนักงานในองค์กร

เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 105 ปี เชิญธงชาติไทย ร่วมร้องเพลงชาติไทย และเพลงธงชาติ โดยมี ประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นประธานในพิธี ณ หน้าอาคารทรู ทาวเวอร์ รัชดา (สถานที่จัดงานของส่วนกลาง โดยจะมีการถ่ายทอดสดไปยังอาคารสำนักงานต่าง ๆ)* ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 8.00 น.

Live Link: https://us06web.zoom.us/j/85481831771

ขอความร่วมมือบริษัทในเครือ ร่วมประดับธงชาติ และจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติไทย และ เพลงธงชาติ และขอเชิญชวนผู้บริหารและพนักงานเครือซีพี ทุกกลุ่มธุรกิจในเครือฯ เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ บริเวณหน้าเสาธงของอาคารสำนักงานของท่าน