สายงาน Corporate Strategy จัดกิจกรรมอิ่มบุญอุ่นใจ

สายงาน Corporate Strategy นำโดยคุณรณกฤต พจมานพรชัย รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมผู้บริหาร และพี่ๆ น้องๆ พนักงานในสายงาน ร่วมทำบุญ ณ วัดยานนาวา โดยมีเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เมตตารับถวายสักการะและเครื่องไทยธรรมแก่คณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมฟังบรรยายธรรมในหัวข้อ “สาราณียธรรมหัวใจความสามัคคี” โดยมีพระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (วีรพล) เป็นพระครูผู้บรรยายธรรม ต่อด้วยร่วมกันทำกิจกรรมสร้างกุศลสามัคคี ปล่อยปลา ถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล และบำเพ็ญบุญทานบารมี เพื่อความเป็นสิริมงคล และส่งเสริมสาราณียธรรมในการทำงานร่วมกัน ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๓ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร