แนวคิดเรื่อง “ความกตัญญู” จากคุณธานินทร์ บูรณมานิต ถึงเพื่อนพนักงาน

สำหรับสื่อสารภายในองค์กร

“ความกตัญญู คือ การรู้บุญคุณและตอบแทนบุญคุณ เราต้องกตัญญูต่อ พ่อ แม่ ครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณและองค์กร เมล็ดพันธุ์ที่ดี ถ้าไม่ได้น้ำและดินที่ดีย่อมไม่เติบโตงอกงาม เมื่อองค์กรให้โอกาสเราทำงาน เราควรตอบแทนคุณองค์กร ต้องมีคุณธรรมและซื่อสัตย์ จึงจะเป็นคนเก่งและคนดี สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้องค์กร”

‘คุณธานินทร์ บูรณมานิต’ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

 

ชวนเพื่อนๆ พนักงานร่วมเป็นพลัง ปลูกเมล็ดพันธุ์ของความกตัญญู ให้คุณค่านี้งอกงามในสังคม ด้วยการ…

💚 แชร์ภาพยนตร์ “กตัญญู…เท่าชีวิต” ที่

https://www.youtube.com/watch?v=ZTZaQTbpNiM&t=5s

 

💚 ร่วมกิจกรรมด้วยการส่งความตั้งใจที่จะตอบแทนคนที่คุณรัก และลุ้นรางวัลสุดพิเศษ เฉพาะพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์

👉คลิกเลย https://www.sustainablelife.co/gratitude

 

#ซีพีร้อยเรียงความดี

#กตัญญูทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้

#เชื่อในคุณค่าความกตัญญู